To ważna chwila, uzyskaliśmy wszystkie niezbędne pozwolenia i pracownicy weszli na teren budowy.